Խնամքի միջոցներ խոտաբույսերից կամ այլ բնական միջոցներից

Նյութը սիրով պատրաստել եմ ես, կարծում եմ հետաքրքիր և օգտակար տեսանյութ է ստացվել։


1.Մազերի խնամք՝ բանանով և հավկիթով

Ձգտում եք ավելի փայլուն ու փափուկ մազերի՞․ ուղղակի խառնեք հարած հավկիթն ու տրորած բանանը, քսեք ստացված զանգվածը մազերին, թողեք 10–30 րոպե: Վերջում լվացեք ձեր սովորական շամպունով:

2.Եղունգներն ու մաշկը խոնավացնող միջոց

Եղունգները պահեք ձիթապտղի թեթևակի գոլացրած յուղի մեջ: Հինգ րոպեից հիացեք փափուկ ու խնամված մատներով:

3.Դեմքի դիմակ՝ մեղրով

Մեղրը բնական հակաբակտերիալ և մաշկը փափկեցնող միջոց է: Շաբաթական մեկ անգամ դեմքին բարակ շերտով քսեք բնական մեղր, թողեք 5 -10 րոպե, ապա լվացեք գոլ ջրով: Արդյունքը՝ փափուկ ու սնուցված մաշկ:

4.Դեմքի սև կետերի հեռացում

Կիտրոնի շերտի վրա կաթեցրեք 5-6 կաթիլ բնական մեղր և դրանով տրորեք դեմքի պրոբլեմային հատվածները: Թողեք 5 րոպե և լվացեք սառը ջրով: Հիշեք, որ ցիտրուսը կարող է մաշկը լուսազգայուն դարձնել, ուստի ավելի լավ է սա անել քնելուց առաջ:

Հեռավար-առցանց ուսուցում, Ժառանգական իրավունք

1․ Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։

Պատ.` Ժառանգությունը կատարվում է ըստ կտակի և ըստ օրենքի:
Ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ, կամ դրանում սահմանված չէ ամբողջ ժառանգության ճակատագիրը, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով սահմանված այլ դեպքերում:

2․ Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։

Պատ.` Ժառանգության բացման պահ է համարվում քաղաքացու մահվան օրը, իսկ այն դեպքում, երբ նա մահացած է ճանաչվել դատական կարգով, ապա դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը, եթե այլ օր սահմանված չէ վճռում:  Այդ պահից է, որ ժառանգներն իրավունք ունեն դիմելու ժառանգության բացման վայրի նոտարին ժառանգության ընդուման կամ ժառանգական վկայագիր ստանալու համար: Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1189 հոդվածի 1-ին մասի՝ ժառանգության բացման վայրը ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է: Իսկ եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն արտասահմանում է կամ անհայտ է, ապա ժառանգության բացման վայր է համարվում ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող անշարժ գույքի կամ դրա առավել արժեքավոր մասի, իսկ անշարժ գույքի բացակայության դեպքում՝ շարժական գույքի կամ դրա առավել արժեքավոր մասի գտնվելու վայրը:

3․ Ովքե՞ր ունեն ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք կտակի դեպքում։

Պատ.` Պարտադիր բաժին է համարվում ժառանգի իրավունքը, անկախ կտակի բովանդակությունից, ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը նրան կհասներ ըստ օրենքի ժառանգելու դեպքում: Ժառանգության բացման ժամանակ պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները:

4․ Ի՞նչ է պայմանով կտակը։

Պատ.` Կտակ է համարվում քաղաքացու մահվան դեպքում իրեն պատկանող գույքի տնօրինման վերաբերյալ նրա կամքի արտահայտությունը: Կտակարարն իրավունք ունի ժառանգություն ստանալը պայմանավորել ժառանգի վարքագծի բնույթի վերաբերյալ որոշակի օրինաչափ պայմանով (օրինակ՝ որոշակի քանակությամբ դրամ նվիրաբերել մանկատանը): Ժառանգ նշանակելու կամ ժառանգության իրավունքից զրկելու վերաբերյալ կարգադրությունում ներառված ապօրինի պայմաններն անվավեր են: Կտակում ներառված պայմանը, որը ժառանգը չի կարող կատարել իր առողջական վիճակի կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների ուժով, կարող է անվավեր ճանաչվել ժառանգի հայցով:

5․ Ո՞րն է կտակի ձևը, և ի՞նչ է փակ կտակը։

Պատ.` Կտակը կազմվում է գրավոր, գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է կտակի անվավերության: Փակ կտակ է համարվում այն կտակը, որը կտակարարի ցանկությամբ նոտարը վավերացնում է առանց դրա բովանդակության հետ ծանոթանալու: Փակ կտակը պետք է գրի և ստորագրի անձամբ կտակարարը: Կտակարարը փակ կտակը փակ (սոսնձված) ծրարով հանձնում է նոտարին` երկու վկայի ներկայությամբ, որոնք ծրարի վրա դնում են իրենց ստորագրությունները: Վկաների ստորագրած ծրարը նոտարը նրանց ներկայությամբ տեղադրում է մեկ այլ ծրարում, փակում (սոսնձում) է այն ևվրան կատարում վավերացնող մակագրություն: Վավերացնող մակագրությունը պետք է տեղեկություններ պարունակի կտակարարի, ումիցնոտարը ստացել է փակ կտակը, փակ կտակի ստացման վայրի, տարվա, ամսվա, ամսաթվի և յուրաքանչյուր վկայի անվան ու նրա բնակության վայրի մասին:

6․ Ի՞նչ է կտակային հանձնարարությունը։

Պատ.` Կտակային հանձնարարությունը կտակում նշված ժառանգների կամ դրանց մի մասի համար որոշակի գործողություններ կատարելու կամ որոշակի գործողությունների կատարումից ձեռնպահ մնալու վերաբերյալ կտակարարի կողմից արված կարգադրությունն է: Որոշակի գործողություններ կատարելու կամ դրանց կատարումից ձեռնպահ մնալու վերաբերյալ կտակարարի կողմից արվող կարգադրությունը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքն անվանել է կտակային հանձնարարություն: Այսպես, համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1213 հոդվածի՝ կտակարարն իրավունք ունի ըստ կտակի մեկ կամ մի քանի ժառանգների հանձնարարել ժառանգության հաշվին կատարել որևէ պարտավորություն (կտակային հանձնարարությանու) հօգուտ մեկ կամ մի քանի անձանց (շահառուների), որոնք իրավունք ունեն պահանջել կատարելու պարտականությունները:

7․ Ո՞րն է ըստ օրենքի ժառանգության հերթականությունը։

Պատ.` Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի ՝
Առաջին հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները: Ժառանգատուի թոռները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով,

Երկրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի հարազատ, համահայր կամ համամայր եղբայրները և քույրերը: Ժառանգատուի եղբայրների և քույրերի երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով,

Երրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ինչպես հայրական, այնպես էլ մայրական կողմի պապը և տատը,

Չորրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ծնողների եղբայրները և քույրերը (հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները): Ժառանգատուի հորեղբայրների և հորաքույրների ու քեռիների և մորաքույրների երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով:

8․ Ի՞նչ կարգով և ի՞նչ ժամկետում է ընդունվում ժառանգությունը։

Պատ.` Ժառանգությունը պետք է ընդունվի ժառանգության բացման օրվանից  6 ամսվա ընթացքում: Ժառանգը, ով չի պաշտպանի այդ ժամանակահատվածը, հնարավոր է կորցնի ժառանգություն ստանալու իրավունքը: Եթե ժառանգը սահմանափակկարողություններ ունեցող է կամ աջակցություն ստացող, ապա ժառանգությունից հրաժարվել կարող է միայն դատարանի թույլտվությամբ:

9․ Ինչպե՞ս է բաժանվում ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում։

Պատ.` Ըստ օրենքի ժառանգների թվին են պատկանում այն անաշխատունակ անձինք, ովքեր մինչև ժառանգատուի մահն առնվազն մեկ տարի գտնվել են նրա խնամքի ներքո: Ըստ օրենքի այլ ժառանգների առկայության դեպքում նրանք ժառանգում են այն հերթի ժառանգների հետ միասին, որը ժառանգության է հրավիրվում: Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում որդեգրվածն ու նրա երեխաները մի կողմից, և որդեգրողն ու նրա ազգականները մյուս կողմից հավասարեցվում են ըստ ծագման ազգականներին (արյունակից ազգականներին):  Որդեգրվածը և նրա երեխաները, ըստ օրենքի, չեն ժառանգում որդեգրվածի ծնողների ու ըստ ծագման նրա այլ ազգականների մահից հետո: Որդեգրվածի ծնողները և ըստ ծագման նրա այլ ազգականները, ըստ օրենքի, չեն ժառանգում որդեգրվածի ու նրա երեխաների մահվանից հետո:(Նախագիծ), Նկար, անվանումը` հոգեվիճակը

Անկեղծ ասած այս նկարը արվել է, երբ մի փոքր տխուր էի, էմոցիաներով լցված և մի քիչել խառը նկար ստացվեց, բայց կարծում եմ, որ թեմատիկ նկար է ստեցվել։ Հոգեվիճակ… Այսպես էլ կանվանեմ այս նկարը

Նյութը` տուշ